Indices de confiança empresarial en el Sector Turístic

 

Comunitat Valenciana, Alacant i València. 

INDEX DE CONFIANÇA

QUART TRIMESTRE 2018

 

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Resultats 4º trimestre 2018 i índex d'expectatives per al 1er trimestre de 2019

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTIC DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT

Resultats 4º trimestre 2018 i índex d'expectatives per al 1er trimestre de 2019

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTIC DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Resultats 4º trimestre 2018 i índex d'expectatives per al 1er trimestre de 2019

 

 

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTIC  DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTIC  DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTIC  DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA